Share

 • Id: 622891
 • Posted: 2019-03-10 22:26:54
 • Size: 678x960
 • Rating: Safe
Discussion
 • (2) Comments
 • AbsoluteZero 2019-03-11 00:24:25

  โกงนี่หว่า

 • lgsa118 2019-03-16 19:38:27

  ดาร์บี้คนพี่กล่าวในโจโจ้ว่า "หากจับกลโกงระหว่างพนันไม่ได้ ก็ไม่ถือว่าโกง" อย่างไงล่ะ 'w'


Add comment
Warning! Comment For Member Only... Log in Or Sign up.