Share

 • Id: 619145
 • Posted: 2018-07-10 17:30:12
 • Size: 475x667
 • Source: pixiv.net
 • Rating: Safe
Discussion
 • (2) Comments
 • trankancolle 2018-07-10 17:42:16

  กากิ

 • YoukaiInfinity 2018-07-10 17:46:30

  สัตว์ประหลาดใต้พิภพ กูด้อน

  สูง 50ม.
  หนัก 25,000 ตัน
  ปรากฎตัวครั้งแรก การกลับมาของอุลตร้าแมนตอนที่5

  ล่าทวินเทลเป็นอาหาร อาวุธคือแขนที่เป็นแส้ทั้ง2ข้าง และยังสามารถขุดดินด้วยความเร็วสูง


Add comment
Warning! Comment For Member Only... Log in Or Sign up.