Share

 • Id: 616497
 • Posted: 2018-02-12 18:41:36
 • Size: 850x638
 • Source: nicoseiga.jp
 • Rating: Safe
Discussion
 • (1) Comments
 • lgsa118 2018-02-12 21:39:49

  อา โอเค

  - เข้าไปในโรงแรม ไล่เปิดหีบสมบัติ

  - เดินเข้าไปในห้องครัว ไล่เปิดหม้อดิน

  - ขึ้นตามห้องต่าง ๆ ไล่เปิดตู้เสื้อผ้า ชั้นเก็บของ ชั้นวางหนังสือ ใต้เตียง

  - ลงมาข้างล่างล็อบบี้จ่ายค่าที่พัก

  - รุ่งขึ้นออกลุยต่อ


Add comment
Warning! Comment For Member Only... Log in Or Sign up.