Share

 • Id: 531342
 • Posted: 2015-10-18 21:58:41
 • Size: 1447x2039
 • Rating: Safe
Discussion
 • (5) Comments
 • 068797033 2015-10-18 23:20:41

  นึกถึงเซเดอร์ขึ้นมาเลยแฮะ

 • Adimiral_Kato 2015-10-18 23:47:53

  ให้ไอตะวาดมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ล่ะนะ = =

 • AbsoluteZero 2015-10-18 23:59:48

  คิดผิดมหันต์มากที่ให้โนบิตะวาดเนี่ย

 • Size_Loli 2015-10-19 00:41:55

  เจ้าตัวพอใจก็ไม่เป็นไรมั้ง...

 • ex0 2015-10-19 12:32:07

  เธอไม่ใช่บิสมาร์คที่ฉันรู้จัก!! เธอมันบิสนาร์ค(ฺBisnarck)!!


Add comment
Warning! Comment For Member Only... Log in Or Sign up.