Tag monster_girl_encyclopedia is Copyright

คำอธิบาย : สารานุกรมสาวมอนสเตอร์โดย Kenkou Cross

จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นโดจิน 18+ แต่แทนที่จะเป็นมังงะหรือนิยายก็ใช้รูปแบบของสารานุกรมบรรยายถึงสัตว์ประหลาดในยุคหลังจากที่ซัคคิวบัสขึ้นเป็นจอมมารและทำให้กลายเป็นสาวๆกันไปหมด ผลก็คือสาวๆส่วนใหญ่ถ้าไม่พร้อมกระโจนจับหนุ่มๆมาเป็นสามีก็จะเป็นพวกที่แค่ดูก็ปลุกอารมณ์ดิบของหนุ่มๆให้เสนอตัวเป็นสามีได้

โดจินเรื่องนี้จะคลอบคลุมเรื่องหลายแนว แต่จะหลีกเลี่ยงแนวโหดร้ายอย่าง guro หรือ vore รวมทั้ง NTR ด้วย

  • centaur english kenkou_cross_(artist) monster_girl monster_girl_encyclopedia scythe // 900x600 // 462.5KB
  • alice_(mge) english kenkou_cross_(artist) loli monster_girl monster_girl_encyclopedia succubus // 900x600 // 151.4KB
  • english kenkou_cross_(artist) monster_girl monster_girl_encyclopedia scylla tentacles // 934x629 // 639.4KB
  • english kenkou_cross_(artist) mermaid monster_girl monster_girl_encyclopedia // 934x629 // 527.3KB
  • english kenkou_cross_(artist) mermaid Merrow monster_girl monster_girl_encyclopedia // 1300x598 // 356.2KB
  • english kenkou_cross_(artist) mermaid monster_girl monster_girl_encyclopedia sea_bishop // 900x600 // 339.5KB
  • english kenkou_cross_(artist) medusa monster_girl monster_girl_encyclopedia snake // 900x600 // 342.7KB
  • centaur english kenkou_cross_(artist) monster_girl monster_girl_encyclopedia unicorn wedding_dress // 900x600 // 348.2KB
  • english ghost ghost_(mge) kenkou_cross_(artist) monster_girl monster_girl_encyclopedia // 900x600 // 173.6KB
  • alraune english kenkou_cross_(artist) monster_girl monster_girl_encyclopedia // 900x600 // 370.2KB