Tag kasodani_kyouko is Character

คำอธิบาย : ยามะบิโกะ บอสด่าน2ของโทโฮภาค13 มีความสามารถในการทำให้เสียงสะท้อนกลับ ปัจจุบันกำลังฝึกตน(ทำความสะอาดหน้าประตูวัด)อยู่ทุกวันในวัดเมียวเรนจิ เทียบกับนิสัยชอบส่งเสียงดังแล้วจัดว่าเธอขี้ขลาดมาก คิดเลขไม่เก่ง

  • 0_0 3girls 4koma =_= absurdres ahoge animal_ears bag beads biker_clothes bikesuit billboard blank_eyes boots bottle bowl breasts brooch capelet clenched_hands comic cross-laced_footwear crowd dog_ears dog_tail dress eyebrows_visible_through_hair fang fleeing flower food frills futa4192_(artist) gradient_hair greyscale ground_vehicle hair_between_eyes handbag hand_on_own_face hand_on_own_head headlight highres hijiri_byakuren hood jewelry juliet_sleeves kasodani_kyouko kumoi_ichirin lace-up_boots layered_dress lifting_person long_hair long_sleeves masu monochrome motorcycle motor_vehicle multicolored_hair multiple_girls open_mouth outdoors plate prayer_beads puffy_sleeves ribbon running sake_bottle saliva scarf shaded_face short_hair sweat table tail thai touhou unzan very_long_hair wavy_mouth // 850x2720 // 465.8KB
  • ... 2girls :d ahoge animal_ears blush commentary_request feathered_wings from_behind green_eyes green_hair head_tilt head_wings highres kasodani_kyouko looking_at_another multiple_girls mystia_lorelei namauni nose_blush no_hat no_headwear nude open_mouth pink_hair purple_wings short_hair showering smile speech_bubble spoken_ellipsis thai thick_eyebrows touhou upper_body wet wings yuri // 850x859 // 99.3KB
  • +++ 1boy 3girls 4koma absurdres ahoge animal_ears apron bandana brooch capelet clenched_hands closed_eyes cloud comic commentary curtains dog_ears emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair facial_hair fang flower_(symbol) food futa4192_(artist) gradient_hair greyscale hair_between_eyes highres hijiri_byakuren hood jewelry kasodani_kyouko kumoi_ichirin kumojii long_hair long_sleeves monochrome motion_lines multicolored_hair multiple_girls musical_note mustache no_eyes onigiri rice rice_spoon shaded_face shelf short_hair sora_kara_nihon_wo_mitemiyou steam steepled_fingers sweat thai touhou translated unzan ^o^ ^_^ // 850x2720 // 775.7KB
  • hakurei_reimu ibaraki_kasen izayoi_sakuya kasodani_kyouko kirisame_marisa mystia_lorelei onozuka_komachi remilia_scarlet rumia thai touhou translated usami_sumireko yakumo_yukari zounose_(artist) // 850x7114 // 6.0MB
  • ibaraki_kasen kasodani_kyouko komano_aunn mystia_lorelei onozuka_komachi rumia thai touhou translated usami_sumireko yakumo_yukari zounose_(artist) // 850x6084 // 4.7MB
  • fujiwara_no_mokou hijiri_byakuren izayoi_sakuya kaenbyou_rin kaku_seiga kasodani_kyouko liver mystia_lorelei remilia_scarlet rumia shameimaru_aya thai touhou toyosatomimi_no_miko translated usami_sumireko yakumo_yukari zounose_(artist) // 766x8714 // 7.2MB
  • chen hakurei_reimu hong_meiling ibaraki_kasen imagining inaba_tewi inubashiri_momiji izayoi_sakuya kasodani_kyouko kirisame_marisa kochiya_sanae moriya_suwako mystia_lorelei remilia_scarlet rumia shameimaru_aya thai touhou translated usami_sumireko wriggle_nightbug yakumo_ran yakumo_yukari yamabiko yasaka_kanako zounose_(artist) // 851x8551 // 7.2MB
  • 2girls animal_ears arms_up bunny_pose closed_eyes commentary_request dress fang gradient_hair green_eyes green_hair highres hijiri_byakuren kasodani_kyouko lolimate long_hair long_sleeves multicolored_hair multiple_girls open_mouth pink_dress smile tail touhou v-shaped_eyebrows visible_air // 850x1203 // 211.0KB
  • 2girls 4koma :3 =_= absurdres all_fours anchor animal_ears clenched_hands closed_eyes comic dog_ears dress emphasis_lines eyebrows_visible_through_hair fan flying_sweatdrops futa4192_(artist) greyscale hair_between_eyes hat highres kasodani_kyouko monochrome multiple_girls murasa_minamitsu neckerchief open_mouth o_o paper_fan puffy_short_sleeves puffy_sleeves sailor_collar sailor_hat shorts short_hair short_sleeves shouji shouting sitting sliding_doors surgical_mask sweat thai touhou uchiwa wide-eyed wind_chime wooden_floor x |_| // 850x2720 // 531.6KB
  • ... 1girl :d :t alternate_costume animal_ears arm_up belt black_footwear black_pants blazer blue_skirt brown_jacket clenched_hands closed_eyes contemporary covering_head cropped_legs eyebrows_visible_through_hair full_body gakuran green_eyes green_hair green_skirt hair_between_eyes headband head_tilt highres igakusei_(artist) jacket kasodani_kyouko kneehighs loafers long_sleeves looking_at_viewer miniskirt multiple_views navel necktie open_clothes open_mouth pants plaid plaid_skirt pleated_skirt red_headband Red_Neckwear sarashi school_uniform shoes short_hair simple_background sitting skirt smile spoken_ellipsis standing stomach striped_neckwear tears thai touhou wariza white_background white_legwear wing_collar ^_^ // 850x1189 // 226.6KB
  • alice_margatroid chen cirno fujiwara_no_mokou gundam_g_no_reconguista g_no_senkou hakurei_reimu hong_meiling houjuu_nue izayoi_sakuya kamishirasawa_keine kasodani_kyouko kawashiro_nitori kirisame_marisa kochiya_sanae konpaku_youmu kumoi_ichirin morichika_rinnosuke murasa_minamitsu nazrin onozuka_komachi patchouli_knowledge reisen_udongein_inaba remilia_scarlet shameimaru_aya style_parody toramaru_shou touhou yagokoro_eirin yakumo_ran yakumo_yukari yasaka_kanako // 1600x900 // 1.2MB
  • 4koma comic jetto_komusou_(artist) kasodani_kyouko mystia_lorelei sekibanki thai touhou translated // 580x1500 // 546.7KB
  • 1girl animal_ears blush breasts bunnysuit bunny_girl collar fang green_eyes green_hair kasodani_kyouko open_mouth shinsir_(artist) short_hair small_breasts smile solo tears thai touhou translated usamimi // 715x1000 // 832.2KB
  • 2018 imaizumi_kagerou inubashiri_momiji kasodani_kyouko komano_aunn shikushiku_(amamori_weekly) touhou year_of_the_dog // 850x602 // 177.3KB
  • 2018 chikuwa_savi_(artist) dog imaizumi_kagerou inubashiri_momiji kasodani_kyouko komano_aunn touhou year_of_the_dog // 850x574 // 147.6KB
  • chen cirno kagiyama_hina kasodani_kyouko mizuhashi_parsee mystia_lorelei ringo_(touhou) sakata_nemuno sekibanki tatara_kogasa touhou // 960x480 // 121.0KB
  • 1boy 6+boys >_< ahoge amibazh_(artist) animal_ears ankle_boots asymmetrical_wings bishamonten's_pagoda bishamonten's_spear blonde_hair blue_dress blue_eyes boots broken broom brown_hair cape capelet chinese_clothes dowsing_rod dress earmuffs eye_contact fine_art_parody flat_cap from_behind frown futatsuiwa_mamizou geta ghost_tail gradient_hair green_dress green_hair grey_hair hair_ornament hair_rings hair_stick hand_on_another's_back hand_on_chin hat highres high_heels hijiri_byakuren hood houjuu_nue imminent_kiss kaku_seiga karakasa_obake kasodani_kyouko kneehighs knee_boots kumoi_ichirin layered_dress leaf leaf_on_head lighting_bolt long_hair looking_at_another looking_at_viewer megane miyako_yoshika mononobe_no_futo mouse_ears multicolored_hair multiple_girls murasa_minamitsu nazrin night ofuda outdoors outstretched_arms parody plate polearm ponytail profile puffy_short_sleeves puffy_sleeves raccoon_ears raccoon_tail red_eyes sailor_collar sailor_hat sandals short_hair short_sleeves silver_hair soga_no_tojiko tabi tail tatara_kogasa tate_eboshi toramaru_shou touhou toyosatomimi_no_miko trident umbrella unzan weapon white_legwear wings yuri zombie_pose // 1831x1668 // 1.2MB
  • hakurei_reimu hidden_star_in_four_seasons hijiri_byakuren kasodani_kyouko kochiya_sanae komano_aunn legacy_of_lunatic_kingdom miyako_yoshika ringo_(touhou) scarlet_weather_rhapsody tako_(plastic_protein) ten_desires thai touhou translated // 660x1048 // 641.4KB
  • 4koma itatatata kasodani_kyouko komano_aunn thai touhou translated // 800x1800 // 303.3KB
  • akemi_homura artist_self-insert comic hong_meiling kaenbyou_rin kaenbyou_rin_(cat) kasodani_kyouko komeiji_koishi komeiji_satori kurodani_yamame mahou_shoujo_madoka_magica minato_hitori mizuhashi_parsee reiuji_utsuho reiuji_utsuho_(bird) remilia_scarlet tagme thai touhou translated yagokoro_eirin // 1399x17979 // 7.7MB
  • hakurei_reimu hijiri_byakuren kasodani_kyouko komano_aunn tagme thai touhou translated // 683x3546 // 594.5KB
  • hijiri_byakuren kasodani_kyouko komano_aunn pujol_art touhou // 751x1920 // 385.4KB
  • 3girls animal_ears backpack bag blue_hair blush brown_hair carrot closed_eyes commentary dress frills green_eyes green_hair hair_bobbles hair_ornament hamaa_(artist) hand_on_own_face hat inaba_tewi jewelry kasodani_kyouko kawashiro_nitori key long_sleeves looking_at_viewer multiple_girls necklace open_mouth pink_dress pink_eyes short_hair short_sleeves skirt skirt_set smile sparkle thai tongue tongue_out touhou translated two_side_up usamimi v // 850x1507 // 581.2KB
  • /\/\/\ 2girls 4koma alternate_costume animal_ears ascot bamboo_broom bangs blonde_hair broom closed_eyes collared_shirt comic dog_ears emphasis_lines empty_eyes floppy_ears fuente fuente_(artist) gloves green_eyes green_hair half_updo highres holding_broom kasodani_kyouko korean mizuhashi_parsee multiple_girls open_eyes open_mouth pointy_ears shaded_face shirt short_hair short_sleeves shouting sleeves_folded_up smile sweat thai touhou translated vest ^_^ // 1166x1715 // 1.1MB
  • 4koma :d ahoge animal_ears asymmetrical_wings broom c: comic commentary dog_ears dog_tail futatsuiwa_mamizou gate greyscale hat hat_bow highres holding houjuu_nue kasodani_kyouko komeiji_koishi leaf leaf_on_head momon monochrome open_mouth ribbon short_hair smile sweeping tail tanitake_(artist) thai thighhighs third_eye touhou translated ufo wings yukkuri_shiteitte_ne zettai_ryouiki // 384x1200 // 213.0KB
  • animal_ears aqua_eyes aqua_hair blanket blush commentary floral_print green_eyes green_hair hamaa_(artist) kasodani_kyouko looking_at_viewer lying off_shoulder on_bed on_side pillow short_hair solo tail thai touhou translated upper_body // 687x1000 // 301.6KB
  • :d animal_ears bare_legs collar commentary_request dress fang floppy_ears green_eyes green_hair hamaa_(artist) kasodani_kyouko looking_at_viewer open_mouth pink_dress short_hair sitting smile solo thai touhou translated v_arms // 815x1000 // 462.7KB
  • 4koma animal_ears bishamonten's_pagoda broom cloud comic commentary hair_ornament highres kasodani_kyouko kite momon monochrome mouse_ears mouse_tail nazrin rating shawl smile tail tanitake_(artist) thai tiger_print toramaru_shou touhou translated yukkuri_shiteitte_ne // 384x1200 // 284.7KB