Tag armor is General

คำอธิบาย : ยังไม่มีคำอธิบายของ TAG นี้!!

  • 1boy armor atu0119_(artist) belt breastplate elbow_pads kamen_rider kamen_rider_zi-o kamen_rider_zi-o_(series) knee_pads parody pose ridewatch signature solo toki_wo_kakeru_shoujo trait_connection ziku-driver // 1414x2000 // 1.3MB
  • ? age_difference armor body_writing crying flying_sweatdrops hair_ribbon long_hair marker mask mother_and_daughter multiple_boys multiple_girls open_mouth original police robot short_hair smile twintails // 778x4370 // 800.9KB
  • 4girls ak-12 ak-12_(girls_frontline) an-94 an-94_(girls_frontline) ar-15 armband armor assault_rifle bangs bare_shoulders black_gloves blonde_hair blue_eyes blush braid breasts brown_eyes brown_hair buckle cheek-to-cheek Closed_Mouth coat defy_(girls_frontline) elbow_gloves eyebrows_visible_through_hair french_braid gauntlets girls_frontline gloves group_hug gun hairband hair_ornament half-closed_eye hand_on_another's_arm hand_on_another's_cheek hand_on_another's_face headphones highres hug jacket large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_another m4a1_(girls_frontline) m4_carbine medium_breasts mod3_(girls_frontline) multicolored_hair multiple_girls one_eye_closed partly_fingerless_gloves pink_hair ponytail purple_eyes ribbed_sweater ribbon rifle scarf sd_bigpie sidelocks silver_hair smile strap streaked_hair st_ar-15_(girls_frontline) sweat sweatdrop sweater sweater_vest tactical_clothes text_focus very_long_hair weapon // 2327x1466 // 1.8MB
  • 1girl admiral_(kantai_collection) alternate_hairstyle anger_vein armor asphyxiation blue_skirt blush brown_hair cracked_wall embarrassed eyebrows_visible_through_hair face_hold full-face_blush hair_between_eyes hair_down highres japanese_clothes kaga_(kantai_collection) kantai_collection kimono kimono_skirt long_sleeves out_of_frame poster_(object) skirt solo yellow_eyes zanntetu // 1132x1416 // 746.0KB
  • 1boy armor belt black_gloves black_hair boots breastplate bubble_background buckle Closed_Mouth collarbone fingerless_gloves kirito_(gun_gale_online) long_hair long_legs long_sleeves official_art purple_eyes smile sword_art_online thigh_strap trousers // 1920x1080 // 1.5MB
  • 4girls akkijin armor bare_shoulders bikini bikini_armor black_hair black_legwear blonde_hair blue_eyes blush boots breasts brown_gloves brown_hair cape choker cleavage Closed_Mouth collarbone cosplay cover cross day dragon_quest dragon_quest_iii dress elbow_gloves eyebrows_visible_through_hair floating_hair gloves groin hair_between_eyes hair_ornament hand_on_hip hat headgear highleg highleg_bikini holding holding_shield holding_staff holding_wand jewelry kantai_collection knight large_breasts long_hair long_sleeves looking_at_viewer mage mage_(dq3) mage_(dq3)_(cosplay) medium_breasts multiple_girls nagato_(kantai_collection) navel open_mouth operation_crossroads outdoors pelvic_curtain pointing ponytail priestess priest_(dq3) priest_(dq3)_(cosplay) prinz_eugen_(kantai_collection) purple_hair red_eyes road rock roto roto_(cosplay) sakawa_(kantai_collection) saratoga_(kantai_collection) scarf shield short_hair sidelocks side_ponytail smile smokestack smokestack_hair_ornament socks soldier_(dq3) soldier_(dq3)_(cosplay) staff stomach swimsuit sword taut_clothes thighhighs tree twintails walking wand weapon weapon_on_back wind witch_hat // 733x1032 // 190.4KB
  • 4boys armor cybercop_jupiter cybercop_mars cybercop_mercury cybercop_saturn dennou_keisatsu_cybercop mecha // 800x600 // 310.5KB
  • armor aura belt boy guyferd muscle shichisei_toshin_guyferd solo // 500x500 // 155.0KB
  • 6+boys animal armor artist_name back_turned beerus black_hair broly brothers cell_(dragon_ball) crossed_arms dabura dougi dragon dragon_ball dragon_ball_z fighting_stance flying frieza full_body highres janemba jewelry long_hair majin_buu multiple_boys necklace open_mouth pants perfect_cell raditz red_eyes scouter sharp_teeth shenlong_(dragon_ball) shirtless siblings signature son_gokuu super_saiyan tail teeth very_long_hair white_pants // 800x1236 // 1.9MB
  • /\/\/\ 2koma 5boys 6+girls ahoge anger_vein animal_ears apron arabian_clothes arjuna_(fate_grand_order) armor assassin_(fate_prototype_fragments) assassin_of_black bell berserker_of_black black_bow black_dress black_gloves black_hair Black_Hat blonde_hair blush bridal_veil brown_hair cape capelet cat_paw claws collarbone collared_shirt comic commentary cosplay crossed_arms dark_skin dark_skinned_male dress ereshkigal_(fate_grand_order) facial_scar fate_(series) fate_apocrypha fate_extra fate_grand_order frilled_dress frilled_skirt frills fujimaru_ritsuka_(female) fur-trimmed_capelet fur_trim gauntlets gilgamesh gilgamesh_(caster)_(fate) gloves gothic_lolita gown grey_hair hair_over_eyes hands_together hat hat_bow headdress headpiece highres horn hug jeanne_d'arc_(fate)_(all) jeanne_d'arc_alter_santa_lily jingle_bell karna_(fate) lolita_fashion long_hair long_sleeves maid medium_hair medjed medjed_(cosplay) midriff multiple_boys multiple_girls name_tag navel nekomimi nursery_rhyme_(fate_extra) open_mouth orange_hair pale_skin pelvic_curtain pink_hair ponytail red003_(artist) ribbon rider_(fate_prototype_fragments) romani_akiman round_teeth scar scar_on_cheek shirt short_hair simple_background skirt smile smoke speech_bubble spoken_anger_vein sweat tamamo_(fate)_(all) tamamo_cat_(fate) teeth thai translated two_side_up uniform upside-down veil white_background white_dress white_hair white_shirt yan_qing_(fate_grand_order) // 1448x2048 // 1.3MB
  • 2girls :d animal armor armored_boots artoria_pendragon_(all) artoria_pendragon_(lancer) bangs black_jumpsuit blonde_hair blue_dress blue_eyes blush boots cape cloak dress eyebrows_visible_through_hair fang fate_(series) fate_grand_order fur-trimmed_cape fur-trimmed_cloak fur_trim gauntlets green_eyes hair_between_eyes highres holding horse jacket long_sleeves mordred_(fate) mordred_(fate)_(all) multiple_girls night open_mouth outdoors outstretched_arms parted_lips red_cape red_footwear red_jacket short_jumpsuit sidelocks smile snowing spread_arms standing standing_on_one_leg walking white_cloak white_horse yorukun younger // 960x1358 // 286.1KB
  • 2girls armor artoria_pendragon_(all) artoria_pendragon_(lancer) bangs braid breasts cape chocolate_bar cleavage commentary crown fate_(series) fate_apocrypha fate_grand_order food_in_mouth french_braid fur-trimmed_cape fur_trim gauntlets greyscale hair_between_eyes hair_ornament hair_scrunchie hiding highres lance medium_breasts monochrome mordred_(fate) mordred_(fate)_(all) multiple_girls polearm ponytail red_eyes rhongomyniad scrunchie shaded_face sidelocks smoke spot_color sweat swept_bangs takatsuki_nato walking wall weapon // 2048x1730 // 654.4KB
  • 1boy armor bai_wang floating full_armor full_body glowing glowing_eyes Grey_Background helmet highres looking_at_viewer male_focus outstretched_arm simple_background solo ultraman_saga ultraman_saga_(series) ultra_series // 1416x2163 // 257.4KB
  • 1boy 1girl adapted_costume alternate_hairstyle alternate_hair_length armor bangs breasts capelet chi-chi_(dragon_ball) cleavage collarbone commentary_request dragon_ball dragon_ball_z frown hands_on_hips highres ink_(medium) lee_(dragon_garou) medium_breasts monochrome muscle scar scouter shoulder_pads smile son_gokuu sweatdrop traditional_media wrist_cuffs // 2048x1426 // 362.4KB
  • 3girls 6+boys abel_(dq) amano_yoshitaka_(style) amidamaru animal_ears annotated armor arus_(dragon_quest) asakura_you atomic_samurai berserk bleach braid broadsword broken broken_sword broken_weapon cape cecil_harvey chrono_trigger circlet crono crossover d.gray-man dai_(dragon_quest) darth_vader dog_ears dororo_(tezuka) dragonslayer_(sword) dragon_ball dragon_ball_z dragon_quest dragon_quest_dai_no_daibouken dragon_quest_emblem_of_roto dragon_quest_iii dragon_quest_roto_no_monshou dragon_quest_v dragon_quest_yuusha_abel_densetsu dual_wielding energy_sword eyepatch facial_hair final_fantasy final_fantasy_7 final_fantasy_iv fullmetal_alchemist gintama gundam guts haoumaru hattori_kanzou helmet himura_kenshin huge_weapon hyakkimaru_(dororo) ink_(medium) inuyasha inuyasha_(character) ishikawa_goemon_xiii kamen_rider kamen_rider_black_(series) kanda_yuu katana king_bradley kiteretsu_daihyakka knight_gundam korosuke kuwabara_kazuma lee_(dragon_garou) leonardo levi_(shingeki_no_kyojin) lightsaber link long_hair lupin_iii magic_knight_rayearth mahou_shoujo_madoka_magica master_sword meliodas miki_sayaka miyamoto_musashi momotarou_(character) momotarou_densetsu monochrome mouth_hold multiple_boys multiple_crossover multiple_girls muscle mustache nanatsu_no_taizai naruto ninja_hattori-kun one-punch_man one_eye_closed one_piece ootachi over_shoulder ponytail rex_(dq5) robot roronoa_zoro roto rurouni_kenshin saber_(weapon) sakata_gintoki samurai_spirits satan_saber sd_gundam sengoku_manjimaru sephiroth shadow_moon shaman_king sheath shidou_hikaru shield shingeki_no_kyojin slime_knight spiked_hair star_wars stubble sword sword_over_shoulder tapion teenage_mutant_ninja_turtles tengai_makyou tengai_makyou_ii tetsusaiga the_legend_of_zelda three-dimensional_maneuver_gear traditional_media triple_wielding trunks_(dragon_ball) turtle uchiha_sasuke unsheathing vagabond valkyrie_(vnd) valkyrie_no_densetsu weapon weapon_over_shoulder yamcha yuu_yuu_hakusho zaraki_kenpachi // 1280x912 // 485.3KB
  • 2boys armor battle bodysuit cole_chetti commentary crossover daito_(rpo) explosion firing fleet flying friends giant glowing glowing_eyes helmet highres house japanese_armor kabuto landing mmorpg multiple_boys parzival ready_player_one realistic running samurai science_fiction signature size_difference sketch smoke space_craft spoilers starfighter tokusatsu toshiro_(rpo) turning_head ultraman ultraman_(1st_series) ultra_series video_game wade_owen_watts // 1920x1242 // 276.7KB
  • ;) androgynous armor black_hair black_legwear boots breastplate detached_sleeves faux_figurine floating_hair full_body gauntlets hair_between_eyes holding_weapon kirito kirito_(gun_gale_online) knee_boots leotard long_hair looking_at_viewer male_focus official_art one_eye_closed poleaxe purple_eyes simple_background smile solo sparkle spaulders sword_art_online thighhighs thigh_strap trap very_long_hair weapon white_background // 850x806 // 126.4KB
  • armor clenched_hands debris full_armor full_body gauntlets hulkbuster iron_man kfr_(artist) legs_apart looking_at_viewer marvel no_humans standing // 875x1175 // 1.2MB
  • 1boy 1girl ? ahoge armor artoria_pendragon_(all) artoria_pendragon_(lancer) astolfo_(fate) black_bow black_gloves blonde_hair blush braid breasts cape cleavage cross crown eyebrows_visible_through_hair face_to_breasts fate/grand_order fate_(series) flying_sweatdrops from_behind fur_trim gloves grabbing green_eyes hair_between_eyes hair_bow head_tilt highres large_breasts long_hair looking_at_another motorboating pink_hair piro_(iiiiiiiiii) red_cape ribbon sidelocks simple_background trap venus_symbol white_background white_cape // 850x1158 // 179.0KB
  • 3girls ahoge armor armored_dress artoria_pendragon_(all) blonde_hair braid coconut cypherone_(artist) fate/apocrypha fate/grand_order fate/stay_night fate_(series) forest hair_bow hair_bun highres monty_python monty_python_and_the_holy_grail mordred_(fate) mordred_(fate)_(all) multiple_girls nature parody ponytail rectangular_mouth ribbon saber saber_alter short_hair subtitled sweatdrop sword wallpaper weapon // 1500x844 // 1.1MB
  • 3girls armor artoria_pendragon_alter_(fate_grand_order) artoria_pendragon_lancer_(fate_grand_order) fate_(series) fate_grand_order florence_nightingale_(fate_grand_order) gloves hochikass military_uniform saber skirt thai uniform // 850x2240 // 652.2KB
  • 1girl armor belt blush breasts breast_grab brown_hair grabbing hair_between_eyes heart intrepid_(kantai_collection) jacket juurouta_(artist) kantai_collection large_breasts long_sleeves medium_hair ponytail purple_eyes shirt simple_background solo white_background white_shirt // 737x1039 // 83.4KB
  • 5girls armor artoria_pendragon_(all) fate_(series) fate_extra fate_grand_order heroine_x riyo_(lyomsnpmp) saber saber_alter saber_extra saber_lily sword thai // 600x960 // 110.2KB
  • 1girl armor armored_boots ass bangs blue_ribbon boots crotch_plate eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_extra fate_extra_ccc flat_chest hair_between_eyes hair_ribbon hips juliet_sleeves leg_up long_hair long_sleeves looking_at_viewer meltlilith navel puffy_sleeves purple_hair revealing_clothes ribbon shivue_(artist) sleeves_past_wrists smile solo thighs very_long_hair white_coat white_eyes // 750x1000 // 952.6KB
  • 2girls anchor armor armored_boots black_hair black_legwear boots camouflage closed_eyes Closed_Mouth expressionless full_body gloves green_eyes green_hair green_hakama grey_hair hachimaki hair_between_eyes hair_down hakama hakama_skirt headband japanese_clothes jinbaori kaga_(kantai_collection) kantai_collection long_hair long_sleeves medium_hair multiple_girls muneate partly_fingerless_gloves remodel_(kantai_collection) sandals scarf shadow side_ponytail souji_(artist) tasuki thighhighs walking white_headband white_scarf wide_sleeves yugake zuikaku_(kantai_collection) // 786x1100 // 474.8KB
  • 1girl armor armored_dress bangs black_bow black_legwear blonde_hair blue_eyes braid Closed_Mouth dress eyebrows_visible_through_hair fate_(series) fate_apocrypha fate_grand_order gauntlets hair_between_eyes hair_bow hakusai_(tiahszld) headpiece holding jeanne_d'arc_(fate) jeanne_d'arc_(fate)_(all) long_braid looking_at_viewer looking_to_the_side ponytail ribbon see-through single_braid smile solo standing standing_on_one_leg thighhighs white_dress // 1000x1000 // 1004.4KB
  • 4boys 6+girls ahoge apron archer armor artoria_pendragon_(all) artoria_pendragon_(swimsuit_rider_alter) artoria_pendragon_alter_(fate_grand_order) artoria_pendragon_lancer_(fate_grand_order) assassin_(fate_zero) breasts cape chopsticks cleavage eating fate_(series) fate_grand_order fish fujimaru_ritsuka_(male) jeanne_d'arc_(alter)_(fate) jeanne_d'arc_(fate)_(all) lancelot_(fate_grand_order) lancer maid minamoto_no_raikou_(fate_grand_order) miyamoto_musashi_(fate_grand_order) mordred_(fate) mordred_(fate)_(all) multiple_boys multiple_girls multiple_persona saber saber_alter saber_of_red table // 850x601 // 233.1KB
  • 2girls 5boys agravain_(fate_grand_order) armor fate_(series) fate_apocrypha fate_extra fate_grand_order gawain_(fate_extra) lancelot_(fate_grand_order) merlin_(fate_stay_night) mordred_(fate) mordred_(fate)_(all) parody saber saber_of_red stone sword the_lion_king tristan_(fate_grand_order) wtf // 357x960 // 51.3KB
  • 2boys armor artist_name black_cloak black_jacket black_pants building chain cloud cloudy_sky crossover eiri_(eirri) facing_away fate/grand_order fate_(series) fire full_moon ghost_rider horns jacket king_hassan_(fate/grand_order) leather leather_jacket leather_pants male_focus marvel moon multiple_boys night night_sky on_roof outdoors pants rooftop signature sitting skull sky skyscraper spikes // 502x708 // 332.7KB