ภาพที่หลายๆท่านอัพช่วงก่อนย้ายฐาน ล่มไปตามๆกัน แก้ไขได้มะ?

Whoops! There was an error.

Whoops! There was an error.