• kaban_(kemono_friends) kemono_friends serval_(kemono_friends) // 850x1242 // 152.2KB

Tags kaban (kemono friends) kemono friends serval (kemono friends)

Discussion
Comments (3 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-13 14:43:49
  ออร่าแรงมาก
 • u_r_a_fish 2019-02-14 15:11:09
  ความรู้สึกคล้ายๆกับตอนที่เห็นดีเคดกลับมาในซิโอ
 • lgsa118 2019-02-17 18:30:49
  เหมือน อัสรัน มาเจอกับ คิระ ต่างหาก 'w'
 • /\/\/\ 3girls 3koma :3 ? absurdres apron artist_name ascot bangs bat_wings blonde_hair blue_dress blue_eyes blush border braid breasts brooch closed_eyes comic commentary_request cropped_torso crystal dated directional_arrow dress eyebrows_visible_through_hair fang flandre_scarlet frilled_shirt_collar frills from_behind from_side green_bow green_ribbon Grey_Background grey_border grey_bow grey_neckwear grey_ribbon hair_between_eyes hair_bow hand_up hat hat_ribbon heart highres huge_filesize izayoi_sakuya jewelry kiss long_hair looking_at_another maid maid_apron maid_headdress medium_breasts mochacot multiple_girls neck_ribbon one_side_up open_mouth peeking pink_dress pink_hat pointy_ears profile puffy_short_sleeves puffy_sleeves red_eyes Red_Neckwear red_ribbon red_skirt red_vest remilia_scarlet ribbon shirt short_hair short_sleeves siblings silver_hair simple_background sisters skirt skirt_set speech_bubble thai touhou twin_braids upper_body vest waist_apron white_apron white_hat white_shirt wings wrist_cuffs yandere yuri // 850x2178 // 369.7KB

Tags /\/\/\ 3girls 3koma :3 ? absurdres apron artist name ascot bangs bat wings blonde hair blue dress blue eyes blush border braid breasts brooch closed eyes comic commentary request cropped torso crystal dated directional arrow dress eyebrows visible through hair fang flandre scarlet frilled shirt collar frills from behind from side green bow green ribbon Grey Background grey border grey bow grey neckwear grey ribbon hair between eyes hair bow hand up hat hat ribbon heart highres huge filesize izayoi sakuya jewelry kiss long hair looking at another maid maid apron maid headdress medium breasts mochacot multiple girls neck ribbon one side up open mouth peeking pink dress pink hat pointy ears profile puffy short sleeves puffy sleeves red eyes Red Neckwear red ribbon red skirt red vest remilia scarlet ribbon shirt short hair short sleeves siblings silver hair simple background sisters skirt skirt set speech bubble thai touhou twin braids upper body vest waist apron white apron white hat white shirt wings wrist cuffs yandere yuri

Discussion
Comments (2 Comments)
 • Number115 2019-02-17 08:38:43
  ซาคุยะ เธอคงยังไม่เคยจูบกับเหม่ยหลิงสินะ....จูบแรกของเธอนะไม่ใช่เหม่ยหลิงหรอกนะ แต่มันคือฉัน เรมิเลีย สการ์เล็ต!!
 • lgsa118 2019-02-17 18:29:47
  อีกเดี๋ยวคงมีฉากหมวยเดินมาต่อยจนปากปลิ้นสินะ 'w'
 • 3girls 4koma :t =3 afterimage anger_vein angry bangs blunt_bangs circle closed_eyes collared_shirt comic dog emphasis_lines facing_another family frown fume girls_und_panzer gloom_(expression) greyscale hands_on_thighs head_bump jitome long_hair long_sleeves looking_at_another looking_away monochrome mother_and_daughter multiple_girls nanashiro_gorou nishizumi_maho nishizumi_miho nishizumi_shiho notice_lines open_mouth pants pout seiza shiba_inu shirt shorts short_hair short_sleeves shouji siblings sigh sisters sitting sliding_doors solid_eyes sparkle spoken_squiggle squiggle sweatdrop tank_top tearing_up trembling vest wariza younger |_| // 850x2125 // 244.0KB

Tags 3girls 4koma :t =3 afterimage anger vein angry bangs blunt bangs circle closed eyes collared shirt comic dog emphasis lines facing another family frown fume girls und panzer gloom (expression) greyscale hands on thighs head bump jitome long hair long sleeves looking at another looking away monochrome mother and daughter multiple girls nanashiro gorou nishizumi maho nishizumi miho nishizumi shiho notice lines open mouth pants pout seiza shiba inu shirt shorts short hair short sleeves shouji siblings sigh sisters sitting sliding doors solid eyes sparkle spoken squiggle squiggle sweatdrop tank top tearing up trembling vest wariza younger | |

Discussion
Comments (3 Comments)
 • lgsa118 2018-12-03 21:33:06
  โมเม้นท์น่ารัก ๆ แบบนี้มันหาได้ยากนี้นะคุณแม่ 'w'
 • assakuraza13 2018-12-26 18:33:50
  สอบถามกั๊บ ใช้ฟอนต์อะไร สวยดีครับ
 • AbsoluteZero 2019-02-13 20:07:00
  ยังไม่รู้ตัวอีกเหรอ?
 • akagi_(fmttps) gorilla_(kemono_friends) kemono_friends // 750x1333 // 1.3MB

Tags akagi (fmttps) gorilla (kemono friends) kemono friends

Discussion
Comments (1 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-13 14:37:51
  ゴリラ(กอริลล่า)
  ลิงกอริลล่าที่ลุ่มตะวันตก
  Western Lowland Gorilla

  อันดับ Primates
  อันดับย่อย Haplorhini
  อันดับฐาน Simiiformes
  วงศ์ Hominidae
  วงศ์ย่อย Homininae
  สกุล Gorilla
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Gorilla gorilla gorilla

  สถานะIUCN : CR

  สูง 1.8ม.(ตัวผู้) 1.5ม.(ตัวเมีย)
  หนัก 270กก.(ตัวผู้) 90กก.(ตัวเมีย)
  ถิ่นอาศัย ป่าในแอฟริกาตอนกลาง
  อาหาร รากไม้ ผลไม้ เปลือกไม้ แมลง สัตว์เลื้อยคลาน
  อายุขัยตามธรรมชาติ 30-40ปี

  หนึ่งในสองสายพันธ์ย่อยของกอริลล่าตะวันตก เป็นกอริลล่าสายพันธ์ที่เล็กที่สุด

  กอริลล่าเป็นไพรเมตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน ตัวผู้เต็มวัยมีขนที่หลังเป็นสีเงิน
  มีพฤติกรรมใช้แขนทุบหน้าอกตัวเองเพื่อขู่ศัตรู
 • kaiyoudou kemono_friends official_art spectacled_caiman_(kemono_friends) yoshizaki_mine // 750x1334 // 103.8KB

Tags kaiyoudou kemono friends official art spectacled caiman (kemono friends) yoshizaki mine

Discussion
Comments (1 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-13 14:36:14
  メガネカイマン(มาเงเนะไคแมน)
  ไคแมนแว่น/ไคแมนขาว/ไคแมนธรรมดา
  Spectacled Caiman/White Caiman/Common Caiman

  อันดับ Crocodilia
  วงศ์ Alligatoridae
  สกุล Caiman
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Caiman crocodilus

  สถานะIUCN : LC

  ยาว 1.8-2ม.(ตัวผู้) 1.2-1.4ม.(ตัวเมีย)
  หนัก 7-40กก.
  ถิ่นอาศัย อเมริกากลาง อเมริกาใต้
  อาหาร แมลง สัตว์เปลือกแข็ง หอย ปลา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
  อายุขัยตามธรรมชาติ 30-40ปี

  ไคแมน(สัตว์เลื้อยคลานอันดับจระเข้)ขนาดกลางในแถบละตินอเมริกา
  มีจุดเด่นที่สันกระดูกคล้ายแว่นบริเวณดวงตา สามารถเปลี่ยนสีได้
 • japari_symbol kemono_friends kolshica saltwater_crocodile_(kemono_friends) // 797x1070 // 122.8KB

Tags japari symbol kemono friends kolshica saltwater crocodile (kemono friends)

Discussion
Comments (1 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-13 14:35:55
  イリエワニ(อิไรเอะวานิ)
  จระเข้น้ำเค็ม/จระเข้ชะวากทะเล/จระเข้อินโดแปซิฟิก/จระเข้ทะเล
  Saltwater Crocodile/Estuarine Crocodile/Indo-Pacific Crocodile/Marine Crocodile/Sea Crocodile/Saltie

  อันดับ Crocodilia
  วงศ์ Crocodylidae
  สกุล Crocodylus
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Crocodylus porosus

  สถานะIUCN : LC

  ยาว 3.5-6ม.(ตัวผู้) 2.7-4.3ม.(ตัวเมีย)
  หนัก 200-1,000กก.(ตัวผู้) 76-103กก.(ตัวเมีย)
  ถิ่นอาศัย แม่น้ำ ป่าชายเลน ฝั่งทะเลเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โอเชียเนีย
  อาหาร ลูก:ปลา แมลง ปู กบ ตัวเต็มวัย:สัตว์บกขนาดใหญ่
  อายุขัยตามธรรมชาติ 70ปี

  จระเข้สายพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน นิสัยดุร้าย มีประวัติโจมตีมนุษย์
 • black_leopard_(kemono_friends) kemono_friends leopard_(kemono_friends) tatsuno_newo // 850x650 // 66.0KB

Tags black leopard (kemono friends) kemono friends leopard (kemono friends) tatsuno newo

Discussion
Comments (1 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-13 14:35:25
  ヒョウ(เฮียว)
  เสือดาว
  Leopard

  อันดับ Carnivora
  อันดับย่อย Feliformia
  วงศ์ Felidae
  วงศ์ย่อย Pantherinae
  สกุล Panthera
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera pardus

  สถานะIUCN : VU

  สูง 60-70ซม.(ตัวผู้) 57-64ซม.(ตัวเมีย) .
  ยาว 90-190ซม.
  หนัก 37-90กก.(ตัวผู้) 28-60กก.(ตัวเมีย)
  ถิ่นอาศัย แอฟริกาใต้ซาฮาร่า เอเชียใต้
  อาหาร สัตว์ขนาดกลาง เช่นกาเซลล์ อิมพาลา
  อายุขัยตามธรรมชาติ 12-17ปี

  เสือชนิดหนึ่ง มีขนาดใหญ่รองจากเสือจากัวร์
  อยู่ได้ในที่หลากหลายตั้งแต่เขตหนาวจนไปถึงทะเลทราย

  クロヒョウ(คุโระเฮียว)
  เสือดำ
  Black Leopard

  อันดับ Carnivora
  อันดับย่อย Feliformia
  วงศ์ Felidae
  วงศ์ย่อย Pantherinae
  สกุล Panthera
  ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera pardus

  สถานะIUCN : VU

  สูง 60-70ซม.(ตัวผู้) 57-64ซม.(ตัวเมีย) .
  ยาว 90-190ซม.
  หนัก 37-90กก.(ตัวผู้) 28-60กก.(ตัวเมีย)
  ถิ่นอาศัย แอฟริกาใต้ซาฮาร่า เอเชียใต้
  อาหาร สัตว์ขนาดกลาง เช่นกาเซลล์ อิมพาลา
  อายุขัยตามธรรมชาติ 12-17ปี

  เสือดาวที่ยีนกลายพันธ์ทำให้มีเม็ดสีเมลามินมากเกินไป

 • kaban_(kemono_friends) kemono_friends kyururu_(kemono_friends) nyororiso_(muyaa) serval_(kemono_friends) // 708x1000 // 150.1KB

Tags kaban (kemono friends) kemono friends kyururu (kemono friends) nyororiso (muyaa) serval (kemono friends)

Discussion
Comments (1 Comments)
 • YoukaiInfinity 2019-02-12 23:14:02
  เคโมโนะ เฟรนด์2ตอน5 Bag's back! คาบันจังกลับมาแล้วววว