แจ้งถึงสมาชิกทุกคน!
สำหรับสมาชิกที่สมัครแล้ว ไม่มีที่ใส่ Email และลืม Email ไอดีตัวเอง สมาชิกสามารถ Login และเข้าไปเพิ่ม/ดู Email ด้านล่างนี้!!
เราได้ทำการเปลี่ยนระบบใหม่!! โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ User เก่า
STEP 01: เปลี่ยน Email เป็นปัจจุบัน (http://www.lolibaka.com/beta/recovery)
STEP 02: ยืนยัน Email (http://www.lolibaka.com/activation)
STEP 03: รีเช็ตรหัสผ่านใหม่ (http://www.lolibaka.com/reminder)
STEP 04: ใช้งานได้ตามแกติ ขอให้โชคดีในวันนี้. (http://www.lolibaka.com/)
STEP ERROR: หากทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ไม่สามารถทำได้หรือติดปัณหาอะไรโปรดติดต่อ InBox : https://www.facebook.com/lb.lolibaka/

Notice to all members!
For old user who signup without Email before and forgot Email . Members can login and add or look Email in below login!!
We have changed system !! Please follow the steps below to use the old User.
STEP 01: Change Email to current (http://www.lolibaka.com/beta/recovery)
STEP 02: Activation E-mail (http://www.lolibaka.com/activation)
STEP 03: Reset Password (http://www.lolibaka.com/reminder)
STEP 04: Login Have a nice day. (http://www.lolibaka.com/)
STEP ERROR: IF Follow the steps above. Can not do or what? Contact InBox: https://www.facebook.com/lb.lolibaka/