แจ้งถึงสมาชิกทุกคน!
สำหรับสมาชิกที่สมัครแล้ว ไม่มีที่ใส่ Email และลืม Email ไอดีตัวเอง สมาชิกสามารถ Login และเข้าไปเพิ่ม/ดู Email ด้านล่างนี้!!
เราได้ทำการเปลี่ยนระบบใหม่!! โปรดทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อใช้ User เก่า
1. เข้าไปที่หน้า Login จากนั้นคลิกที่ "ส่งรหัสยืนยันอีกครั้ง" ( http://www.lolibaka.com/activation)
2. เช็ค Email แล้วทำการยืนยันสมาชิกที่ Link
3. เมื่อยืนยันแล้ว เข้าไปที่หน้า Login จากนั้นคลิกที่ "ลืมรหัสผ่าน?" (http://www.lolibaka.com/reminder)
4. เช็ค Email แล้วเปิด Link ที่ได้เพื่อทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่
5. หากทำตามขั้นตอนด้านบนแล้ว ไม่สามารถทำได้หรือติดปัณหาอะไรโปรดติดต่อ InBox : https://www.facebook.com/lb.lolibaka/

Notice to all members!
For old user who signup without Email before and forgot Email . Members can login and add or look Email in below login!!
We have changed system !! Please follow the steps below to use the old User.
1. Go to the Login page and click on. "Send verification code again" (http://www.lolibaka.com/activation)
2. Check Email and confirm membership at Link.
3. Once confirmed Go to the Login page, then click. "Forgot your password?" (http://www.lolibaka.com/reminder)
4. Check Email and open the link to change the password.
5. IF Follow the steps above. Can not do or what? Contact InBox: https://www.facebook.com/lb.lolibaka/
Login (BETA)
Sign in your beta user