Add Favorites

Share This Image:

Statistics


Favorited by: no one
...
lgsa118 2018-02-12 21:39:49
อา โอเค

- เข้าไปในโรงแรม ไล่เปิดหีบสมบัติ

- เดินเข้าไปในห้องครัว ไล่เปิดหม้อดิน

- ขึ้นตามห้องต่าง ๆ ไล่เปิดตู้เสื้อผ้า ชั้นเก็บของ ชั้นวางหนังสือ ใต้เตียง

- ลงมาข้างล่างล็อบบี้จ่ายค่าที่พัก

- รุ่งขึ้นออกลุยต่อ
Warning! Comment For Member Only... (Login/Register)

Online users :