Topic: ถามเรื่องลงเครดิตค่ะ Post Reply Back To Forum

 • SrSena
  Time/Date : 16:25:05 @ 13/10/2016

  คือถ้า Source ใน Pixiv ติด R-18 แต่มีรูปจำพวกไม่เรทอยู่อ่ะค่ะ แล้วจะลงรูปไม่ติดเรท ควรลง Source ด้วยไหมอะคะ

 • Citizen
  Time/Date : 19:38:13 @ 13/10/2016

  ลงก็ได้ไม่ลงก็ได้ครับ แต่ผมใส่นะ

  เพราะ ผมคิดว่าถ้าเกิดผู้ใช้ต้องการแค่เซฟภาพก็ไม่น่ามีใครกด source แต่ถ้าเกิดมีผู้ใช้งานที่ต้องการติดตามผลงานจริง ๆ source ก็ถือว่าเป็นช่องทางสำคัญต่อการเข้าถึง

Post Reply Back To Forum