Topic: เจอภาพเสียครับ Post Reply Back To Forum

 • u_r_a_fish
  Time/Date : 10:32:35 @ 28/11/2015

  ไม่รู้ว่ามีอีกหรือเปล่า

  http://www.lolibaka.com/beta/post/show/533042

 • LoliBaKa
  Time/Date : 23:53:06 @ 13/12/2015

  แก้ไขภาพเสียทั้งหมดแล้วครับ รูปภาพส่วนใหญ่ กลับมาเป็นปกติแล้ว และรูปเก่าๆใช้งานตามปกติ (รูปเก่าๆอาจจะโหลดช้าหน่อยเนื่องจากยังไม่ได้ย้ายมาเซิฟใหม่)

Post Reply Back To Forum