Topic: มีปัญหา เวลาที่เข้าใช้เว็บครับ Post Reply Back To Forum

  • kendo666
    Time/Date : 19:33:11 @ 16/04/2015

    อาการคือ เวลากดเข้าดูหน้าอื่นๆมักจะเด้งกลับมาหน้าแรกเสม ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

Post Reply Back To Forum