Topic: Thailand Pony Convention Post Reply Back To Forum

 • meumiu
  Time/Date : 20:28:29 @ 24/02/2015

  สวัสดีครับสมาชิกชาว Lolibaka ทุกท่าน วันนี้มาโปรโมทงาน Thailand Pony Convention ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เดือนหน้าที่จะถึงนี้ ใครที่มีความชื่อชอบใน Pony สามารถไปได้ที่งานนี้นะครับ รายละเอียดข้างล่าง

  http://www.thaiponycon.com

  Page

  https://www.facebook.com/Thailandponycon?fref=ts

  ปัจจุบันมีความต้องการ ทีมงาน Staff ในงาน สนใจให้ทิ้งข้อมูลสำหรับติดต่อได้ใน comment นะครับ เช่น Facebook

Post Reply Back To Forum