Topic: ถามการใส่แท็กชื่อตัวละคร Post Reply Back To Forum

 • Iam_Watashi
  Time/Date : 21:20:04 @ 27/09/2014

  ถามหน่อย ถ้าชื่อตัวละครไม่มีนามสกุลเนี่ยให้ใส่ชื่อเรื่องตามหลังใช่มั้ย?

 • Citizen
  Time/Date : 22:53:33 @ 27/09/2014

  ใส่ตามหลังในกรณีที่มีชื่อตัวละครซ้ำกันครับ ถ้าไม่ซ้ำก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ครับ
  ถ้ามีซ้ำก็ใส่ให้เรื่องที่มาทีหลังครับ บางกรณีก็ใส่วงเล็บเพื่อให้รู้ว่ามากจากซีรี่ย์อะไร

  อย่าง kantai collection ใส่วงเล็บเพราะเป็นชื่อที่เอามาจากเรือรบจริงๆ เลยใส่วงเล็บให้รู้ว่ามาจากซีรี่ย์เกม
  เหมือนๆกับชื่อบุคคลจริงๆหรือในประวัติศาสตร์ ที่เอามาใช้ในซีรี่ย์ก็จะมีวงเล็บตามหลังเพื่อให้รู้ว่าเป็นตัวละครในซีรีย์นั้นๆ
  ไม่ใช่ตัวละครในเรื่องจริง

Post Reply Back To Forum